Бизнес төслийн саналын талаарх мэдээлэл

The Wolves комюнититэй хамтран хэрэгжүүлэх бизнес саналуудыг энэ категорид хүлээн авна. Жишээлбэл:

  • Комюнитигийн гишүүдэд зориулсан бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх,
  • Комюнитигийн гишүүдэд зориулсан үйлчилгээ санал болгох,
  • Хамтарсан мерч бүтээгдэхүүн гаргах зэрэг саналууд байх боломжтой.

Бизнес саналуудад DAO-аас хөрөнгө оруулан хамтран ажиллах боломжтой.

3 Likes