MongolNFT-тэй хамтран ажиллах саналын талаарх мэдээлэл

The Wolves NFT эзэмшигчдэд бодит үр өгөөж бий болгох санаачилгуудыг MongolNFT-д хүргүүлэн ажил хэрэг болгож хамтран ажиллах саналуудыг энэ категорид хүлээн авна.