Category Topics

The Wolves DAO гэж юу вэ?

The Wolves NFT-ийн үнэ цэнэ, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, чонон сүргийн нэр хүндийг нийгэмд таниулах болон гишүүдийн тоог өсгөх, идэвхжүүлэх чиглэлд хэрэгжүүлэх саналуудыг The Wolves DAO-р дамжуулан гишүүдээсээ хүлээн авна.
1

The Wolves DAO-ийн засаглал сайжруулах санал

The Wolves DAO-ийн засаглал болон үйл ажиллагааг сайжруулах саналуудыг энэхүү категорид хүлээн авна.
2

MongolNFT-тэй хамтран ажиллах санал

The Wolves NFT эзэмшигчдэд бодит үр өгөөж бий болгох санаачилгуудыг MongolNFT-д хүргүүлэн ажил хэрэг болгож хамтран ажиллах саналуудыг энэ категорид хүлээн авна.
10

NFT хэрэглээг нэмэгдүүлэх санал

The Wolves NFT эзэмшигчдийн хүрээг тэлэх, The Wolves NFT-ийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх саналуудыг энэхүү категорид хүлээн авах болно.
2

Бизнес төслийн санал

The Wolves комюнититэй хамтран хэрэгжүүлэх бизнес саналуудыг энэ категорид хүлээн авна. Жишээлбэл:
0

Арга хэмжээ зохион байгуулах санал

The Wolves комюнити гишүүдийг хамруулсан хаалттай арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах саналуудыг энэхүү категорид хүлээн авна. Үүнд:
-Зөвхөн комюнити гишүүд оролцох боломжтой арга хэмжээ,
-Шинэ гишүүд нэмэх зорилготой найзтайгаа ирж болох уулзалтууд зэрэг болно.
0

Нийгэм болон байгалд тустай төслийн санал

Сайн үйлсийн аян, хандив, мод тарих зэрэг нийгэм болон байгальд тустай үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх саналуудыг энэхүү категорид хүлээн авна.
0