Нийгэм болон байгалд тустай төслийн саналын талаарх мэдээлэл

Сайн үйлсийн аян, хандив, мод тарих зэрэг нийгэм болон байгальд тустай үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх саналуудыг энэхүү категорид хүлээн авна.

2 Likes